Gemeentebestuurders: grip op mobiliteit en ruimtelijke ordening

Naarmate parkeercirkels verder van de binnenstad zijn verwijderd, nemen de handhavingskosten van gemeentelijk parkeerbeleid exponentieel toe. Daarbij zijn er de belangentegenstellingen tussen bewoners, bezoekers en ondernemers en het bereikbaarheidsvraagstuk in algemene zin. Dit alles maakt de parkeerportefeuille in veel gemeenten politiek en bestuurlijk zeer uitdagend. ParkKing kent de maatschappelijke en politieke gevoeligheden uit de praktijk en staat gemeenten als businesspartner terzijde. Bijvoorbeeld door met mechanisch parkeren kleinschalige oplossingen te realiseren in binnenstedelijke woongebieden. Of door als projectontwikkelaar op te treden, al dan niet in samenwerking met corporaties of gemeentelijke ontwikkelingsbedrijven. Maar ook door totale parkeerconcepten, inclusief businessplannen en marketingplannen, te ontwikkelen in het kader van citymanagement. Want effectief parkeren creëert ruimte voor beleid. Een aansprekend voorbeeld daarvan is het concept voor de ParkKingpas voor gemeentelijk gebruik. Een autogebonden betaalpas die gemeenten kunnen uitreiken aan bewoners en waarmee mobiliteit en parkeergedrag kan worden gekanaliseerd. Bijvoorbeeld door tariefvariaties aan de hand van tijdstip, locatie of gebruikssoort (tijdelijke bezoeker of vaste gebruiker). Uitgangspunt zijn altijd de grenzen en mogelijkheden van gemeentelijk en landelijk (RO- en verkeer & vervoer) beleid, bijvoorbeeld het uitgangspunt ‘eerst benutten, dan nieuw bouwen’.

Onze diensten en concepten:

  • projectontwikkeling (zelfstandig en in samenwerking)
  • beheer en exploitatie van parkeergarages (kleinschalig en grootschalig)
  • consultancy op het gebied van parkeermanagement en -ontwikkeling